Selecteer een pagina

Kringloop Langedijk

Wij vinden het maatschappelijk niet langer verantwoord om open te blijven.
We hopen hiermee de verspreiding van het corona virus onder controle te houden.

Stichting Kringloop Langedijk

Bewust omgaan met Afval

Wij vinden het maatschappelijk niet langer verantwoord om open te blijven.
We hopen hiermee de verspreiding van het corona virus onder controle te houden.

ContactLocatie

Kringloop Langedijk

Het recyclen van producten zorgt voor vermindering van de afvalstroom. En dat zorgt weer voor minder CO2-uitstoot. Stichting Kringloop Langedijk zamelt goederen in uit de gemeente Langedijk en verkoopt ze weer. Op die manier draagt Kringloop Langedijk bij aan het beperken van de klimaatverandering. En u dus ook. Daarnaast biedt Stichting Kringloop Langedijk werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van de verkoopopbrengst gaat naar (lokale) goede doelen.

Kringloop Langedijk is het inzamelpunt voor o.a. alle nog bruikbare:

Oud papier
Stichting Kringloop Langedijk haalt elke woensdag en vrijdag oud papier op. Dit doet zij in samenwerking met afvalwerkingsbedrijf Roele de Vries. De oud-papierwagens komen langs in Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk en Sint-Pancras. Heeft u de vrachtwagen gemist? Dan kunt u uw oud papier inleveren bij de kringloopwinkel aan de Mossel. Buiten op het terrein staat een papiercontainer. Dankzij uw bijdrage zamelt Kringloop Langedijk  1200 ton oud papier per jaar in.

Kapotte elektronische apparaten
Ook kapotte elektronische apparaten kunnen worden ingeleverd bij Kringloop Langedijk. Soms kan een apparaat gerepareerd worden. Zo niet, dan worden soms onderdelen hergebruikt.

Oud ijzer
Stichting Kringloop Langedijk is ook inzamelpunt voor oud ijzer en andere metalen. U kunt oud ijzer ook laten ophalen. Dit gebeurt op afspraak. Kringloop Langedijk brengt deze materialen naar Bechthold IJzer- en Metaalhandel BV in Winkel.

Glas
Op het terrein van Kringloop Langedijk staat een glasbak voor lege flessen en potjes

Kringloop of gemeentewerf?
Huisraad dat niet geschikt is voor hergebruik of niet wordt verkocht, gaat naar de gemeentewerf van Langedijk. Soms komen medewerkers van de gemeente bij het ophalen van grofvuil goederen tegen zij niet mogen meenemen. Dan bellen zij Kringloop Langedijk. Die haalt deze goederen dan nog dezelfde dag op.  

Over Kringloop Langedijk
Stichting Kringloop Langedijk is een kleine organisatie met idealistische medewerkers. Bij Kringloop Langedijk werken vier betaalde arbeidskrachten en vijftien vrijwilligers. Dit is inclusief het bestuur van Stichting Kringloop Langedijk. 

Onze Service

>

Ophalen

In samenwerking met Roele de Vries halen wij op woensdag en vrijdag oud papier op in Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk en St. Pancras.

@

Materiaal

De Kringloop is een inzamelpunt voor o.a. oud ijzer en andere metalen.
Deze materialen worden naar Bechthold IJzer- en Metaalhandel BV in Winkel gebracht.
Ook wordt oud ijzer op afspraak opgehaald.

?

Brengen

Tevens staat er op ons terrein een container waar particulieren zelf hun papier kunnen inleveren, hetgeen resulteert in een totaalopbrengst van ca. 1200 ton per jaar!!!!

A

Afspraak

Al deze materialen worden ook op afspraak opgehaald bij particulieren.
Nadat al de ingeleverde goederen en kleding zijn nagekeken en/of getest, worden de goederen opgeslagen. Daarna worden de goederen geprijsd en in de winkel verkocht.

Voor een afspraak

De Mossel 10/12
1723 HZ Noord-Scharwoude
0226 - 317877
kringlooplangedijk@hetnet.nl